ŽIRI

2019. godina


Solfeđo i Dvoglasno pevanje :

Livija Jovčić - Akademija umetnosti, Novi Sad
Evica Čarnopiski - MŠ "Isidor Bajić", Novi Sad
Vesna Radivojević - MŠ "Petar Krančević", Sremska Mitrovica

Marija Isailović, SM - ispitivač

                                                                                                                                             Autor diktata  - Evica Čarnopiski
                                                                                                 Autor diptiha i primera za dvoglasno pevanje - Livija Jovčić
                                           Autori melodijskih i parlato primera za 1.2. i 3. razred - Vesna Radivojević i Jovanka Ivanić
 

Teorija muzike:

Nevena Eraković, Stanislava Budišin, Tamara Radišević i Jelena Jović
                                                                                           Autori testova za srednju školu - Tamara Radišević i Jelena Jović
  

Žiri za Solfeđo i Dvoglasno pevanje 2018. godine: 

Vera Milanković - Fakultet muzičke umetnosti, Beograd 

Livija Jovčić - Akademija umetnosti, Novi Sad 

Jovanka Ivanić - MŠ "Petar Krančević", Sremska Mitrovica 

autor primera za disciplinu Solfeđo: Vera Milanković
autor primera za disciplinu Dvoglasno pevanje: Livija Jovčić
ispitivač: Vesna Radivojević

Žiri za Teoriju muzike 2018. godine: 


Dragan Đedović - OMŠ "Vuk Karadžić", Loznica 

Jelena Jović - MŠ "Petar Krančević" Sremska Mitrovica 

Stanislava Budišin - MŠ "Petar Krančević" Sremska Mitrovica
Žiri za Solfeđo za 2017. godinu:

Livija Jovčić Akademija umetnosti

Tanja Barabaš MŠ "Jovan Bandur" Pančevo

Vesna Radivojević SMŠ "Petar Krančević"Žiri za Teoriju muzike za 2017. godinu: 

Jelena Jović - MŠ "Petar Krančević" SM i Stanislava Budišin - MŠ "Petar Krančević" SM


Članovi žirija na takmičenju 2016. godine: 

mr Livija Jovčić,  Akademija umetnosti Novi Sad

Neda Miletić, MŠ "Starnković" Beograd

Vesna Radivojević, MŠ "Petar Krančević" Sremska Mitrovica 

sekretar žirija Stanislava Budišin 

 ispitivač: Danijela Hornjak

autor primera mr Livija Jovčić, AU Novi Sad

Članovi žirija na takmičenju 2015. godine: 

 Mr Milena Srdić, « Akademija umetnosti » Novi Sad 

 Mr Vladimir Opačić, MŠ «Petar Krančević » Sremska Mitrovica 

 Ksenija Marjanski,MŠ « Josif Marinković » Zrenjanin ŽIRI ZA TEORIJU MUZIKE ZA 2016.


Jelena Jović, (autor testova ), MŠ "Petar Krančević", Sremska Mitrovica

Neda Miletić, MŠ "Stanković", Beograd

Vesna Radivojević, MŠ "Petar Krančević", Sremska Mitrovica


ŽIRI ZA TEORIJU MUZIKE 2015

 Mr Milena Srdić, « Akademija umetnosti » Novi Sad 

 Mr Vladimir Opačić, MŠ «Petar Krančević » Sremska Mitrovica 

 Ksenija Marjanski, MŠ « Josif Marinković » Zrenjanin  


Powered by WebExpress