ŽIRI ZA SOLFEĐO i TEORIJU MUZIKE

2019. godine 

Solfeđo:


Jelena Borđoški, OMŠ "Jospi Slavenski", Novi Sad 
Tatjana Hadžialić, OMŠ "Stevan Hristić", Bačka Palanka 
Stanislava Budišin, MŠ "Petar Krančević", Sremska Mitrovica 

                                                                                                         Ispitivač: Marija  Isailović, MŠ "Petar Krančević", Sremska Mitrovica
                                                                                             Autor melodijskih i parlato primera: Danijela Hornjak, Sremska Mitrovica 
                                                                                                                                Autor diktata: Nikolina Dumančić, Sremska Mitrovica
Teorija muzike: 

Nevena Eraković, MŠ "Petar Krančević", SM 
Stanisalava Budišin, MŠ "Petar Krančević", SM 
Tamara Radišević, MŠ "Petar Krančević", SM 
Jelena Jović, MŠ "Petar Krančević", SM

                                                                                               Autori testova za osnovnu školu: Nevena Eraković i Stanislava Budišin
ŽIRI za Solfeđo 2018. godine - osnovna škola

Nevena Eraković - MŠ "Petar Krančević", Sremska Mitrovica
Darko Đokić - OMŠ "Teodor Toša Andrejević", Ruma
Ivica Kuzmanović - OMŠ "Filip Višnjić", Šid

 autor primera - Ivica Kuzmanović

 ispitivač - Danijela Hornjak

Powered by WebExpress