"VIVA LA MUSICA"

       "Иако термин не одговара свему што обухвата, солфеђо је пут ка стицању, разумевању и развијању МУЗИЧКЕ МИСЛИ. Солфеђо је обавезан предмет од почетка до краја музичког образовања. Солфеђо није пуко пребројавање нота унутар различитих метричких образаца ни „бубање“ предзнака, без обзира на мукотрпни део посла који подразумева усвајање основних чињеница музичке граматике. Превише је оних који не разумеју шта је солфеђо, чак и међу онима који га предају. Професори инструмента често до те мере не разумеју о чему се ради да не виде за шта су им солфеђисти уопште потребни – или како воле да кажу; „Солфеђисти су пропали инструменталисти!“ Солфеђо је кључ за врата која отварају божанствени свет музике. СВИ ВРХУНСКИ МУЗИЧКИ УМЕТНИЦИ ЗНАЈУ СОЛФЕЂО! То је тешка и мукотрпна „работа“ где се кроз декодирање малих музичких форми развија комбинаторика у оквиру музичког мишљења која подразумева интелигенцију, одређен фонд знања који се развија по нивоима, добар музички слух, пажњу, концентрацију и најпосле (или најпре) таленат…. Свако је комбинација различитих нијанси свих параметара при учењу читања и писања звучних целина, и наставник у складу са тим реагује…." ( preuzeto sa bloga Muzička misao )
Powered by WebExpress